Dla tych, którzy cenią profesjonalizm

Ruckus

Technologia
W sercu wszystkich produktów Ruckus Wireless znajduje się opatentowana, inteligentna technologia bezprzewodowa w której skład wchodzą:
BeamFlex
ChannelFly
SmartCast
SmartSec
SmartMesh
ZoneConnect
Technologie zintegrowanego systemu inteligentnego Wi-Fi zapewniają niezawodne i przewidywalne działanie, mające zasadnicze znaczenie dla wspierania najbardziej wymagających aplikacji.
BeamFlex jest najbardziej zaawansowanym systemem antenowym jaki kiedykolwiek został wdrożony. Jest to połączenie kompaktowego zbioru wewnętrznych anten i eksperckiego oprogramowania sterującego. BeamFlex stale dostraja konfigurację anteny dla każdego urządzenia odbierającego sygnał i sam rekonfiguruje się w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji przepustowości, jednocześnie łagodząc skutki zakłóceń i fizycznego zatłoczenia.
ChannelFly jest dynamicznym samo optymalizującym się algorytmem wyboru kanału, wykorzystującym w czasie rzeczywistym aktywność kanału. Mierzy jego pojemność oraz klasyfikuje jego pozycję na podstawie zmierzonej przepustowości do urządzenia klienta. ChannelFly poprawia przepustowość do urządzeń klienckich w „szumnym” środowisku zapewniając do 60% zwiększonej pojemności w porównaniu z klasycznymi technikami selekcji kanału.
SmartCast jest zaawansowanym silnikiem zarządzania ruchu zapewniającym mnóstwo unikalnych funkcji, takich jak analiza treści, konwersja multicastowa, klasyfikacja aplikacji i jakość kontroli usług. W przeciwieństwie do innych jakości implementacji usług, SmartCast zapewnia automatyczną klasyfikację przepływu, programowe ustalanie kolejki wg. stacji i planowania ruchu na podstawie pakietów w zbiorze antenowym.
SmartSec to unikatowy zbiór zaawansowanych funkcji zabezpieczeń zapewniający: dynamiczne generowanie wstępnie współdzielonych kluczy szyfrowania, dostęp użytkownika oparty na rolach, izolacji klienta w warstwie 2/3, solidny poziom szyfrowania w warstwie łącza oraz bezprzewodowe wykrywanie i zapobieganie włamaniom.
SmartMesh Networking, czyli topologia sieci typu „Mesh” Ruckus’a zmienia podstawowe korzyści ekonomiczne wdrożenia WLAN. Smart Mesh Networking wykorzystuje opatentowane przez Ruckus’a technologie routingu „Smart Wi-Fi” i „Expert RF” służące do tworzenia dalekich, solidnych i adaptacyjnych połączeń „Wi-Fi Trunk” między punktami dostępowymi siatki, eliminując potrzebę doprowadzania okablowania Ethernet do każdego AP zwanego ZoneFlex AP.
ZoneConnect to opatentowane połączone ze sobą technologie służące do wyeliminowania uciążliwych zawiłości w konfiguracji urządzenia przy jednoczesnym uproszczeniu administracji i rozwiązywania problemów związanych z Wi-Fi oraz z obsługą smartfonów i tabletów.
Technologia dynamicznie adaptacyjnej anteny BeamFlex
Technologia dynamicznie adaptacyjnej anteny BeamFlex jest podstawową technologią umożliwiającą Ruckus’owi zapewnienie wysokiej wydajności i solidności. Ruckus Access Point ZoneFlex AP automatycznie dostosowuje się do ciągłych zmian w środowisku, optymalizując przepustowość przez koncentruję sygnałów Wi-Fi w najbardziej efektywnych kierunkach umożliwiając wysoką wydajność, rozszerzony zasięg i niezrównany poziom transmisji danych wrażliwych na opóźnienia. BeamFlex jest idealny dla dostarczania usług klasy biznesowej, takich jak Voice over Wi-Fi, usługi wideo opartej na protokole IP czy bezpieczny dostęp dla przedsiębiorstw. Zestaw antenowy składa się z pewnej liczby indywidualnych elementów anten kierunkowych o wysokim poziomie „zbierania sygnału”, każdy kontrolowany indywidualnie przez inteligentne oprogramowanie sterujące zainstalowane w każdym punkcie dostępowym AP. Zapewnienie do 9dBi uzysku, powoduje, że każdy element można włączyć i wyłączyć tak aby zmienić poziom uzysku zbioru antenowego. Można otrzymać tzw. pozycję zerową w czasie rzeczywistym na podstawie pakietu i klienta. Dzięki maksymalnej ilości 12 elementów anteny w każdym radiu AP, możliwe jest do wykorzystania kilka tysięcy kombinacji uzysku, zapewniając różnorodność anteny o sile większej niż tradycyjne urządzenia MIMO. Zdolność do reagowania z takim poziomem precyzji w czasie rzeczywistym, w stosunku do ciągle zmieniających się warunków RF i klienta, zapewnia stabilną i niezawodną jakość połączeń.
STATYCZNA relacja 1: 1 pomiędzy radiami Wi-Fi i anteny
DYNAMICZNA relacja 1: wielu pomiędzy radiami Wi-Fi i anteny
Zalety technologii BeamFlex
Lepsza SNR/SINR klienta
Zestaw adaptacyjnych anten BeamFlex składa się z wielu elementów anteny zapewniając do 9dBi z uzysku anteny, poprawiając siłę odbieranego sygnału przez klienta oraz zwiększenie stosunku sygnału do szumu (zakłócenia SINR). Podnosi to zdolności klienta w kontekście dekodowania informacji przesyłanych do niego – nawet wtedy, gdy obecna jest interferencja.
Niechciany sygnał idzie we wszystkie strony, powodując zakłócenia i zwiększając ogólny „szum”.
-17dBi zminimalizowana siła sygnału w nie optymalnych kierunkach.
Oprócz poprawy siły sygnału klienta, zestaw adaptacyjnych anten BeamFlex koncentruje sygnały tylko do urządzeń klienckich w wymaganych kierunkach. Poprzez skupienie sygnałów tylko w określonych kierunkach, BeamFlex obniża siłę sygnału transmisji w nieoptymalnych kierunkach nawet o -17dBi zmniejszając wielkość „własnej interferencji” generowanej przez sieć Wi-Fi zawierającą wiele Access Pointów oraz obniża ogólny poziom szumów.
Zarządzanie zakłóceniami (interferencjami)
Zbiór adaptacyjnych anten BeamFlex zapewnia punktom dostępu Ruckus Wireless AP możliwość uzyskania większej wydajności bezprzewodowej. Na wszystkich zakresach anteny adaptacyjne zapewniają wyższy SNR / SINR, dostarczając bardziej wydajne systemy modulacji i kodowania oraz zmniejszając ilość błędów / powtórzeń. Dzięki temu poszczególne transmisje są bardziej efektywne i jednocześnie występuje mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia przez zakłócenia, które jest z natury rzeczy nieprzewidywalne i występuje sporadyczne.
Wielościeżkowość
Gdy sygnał jest wysyłany z bezprzewodowego punktu dostępu AP, podróżuje on w różnych kierunkach a następnie odbija się, załamuje, rozprasza i ulega dyfrakcji napotykając na wiele różnych powierzchni i przeszkód w fizycznym środowisku. Sygnał, który otrzymuje stacja kliencka faktycznie jest kompozytem pierwotnego przebiegu, który wędrował bezpośrednio z AP, jak również wielu innych fali, zmienionych w jakiś sposób przez środowisko fizyczne. Przebiegi mogą pokrywać się tworząc albo konstruktywną albo destrukcyjną kombinację w urządzeniu klienckim. Występowanie niszczących kombinacji, które osłabiają odebrany sygnał jest określane jako „Wielościeżkowe Zanikanie”.
BeamFlex automatycznie ustawia ostrość sygnałów w kierunkach, które optymalizują wydajność, zmniejszając negatywne skutki z „Wielościeżkowego Zanikania” oraz wykorzystuje wielościeżkowe efekty właściwe dla fizycznego środowiska w celu maksymalizacji amplitudy sygnału w urządzeniu klienta.
Kombinacja destrukcyjna: Zmniejszona amplituda sygnału
Kombinacja konstrukcyjna: Zwiększona amplituda sygnału
Różnorodność polaryzacji
Urządzenia klienckie pojedynczego strumienia, takie jak tablety i smartfony ze względu na swoją formę mają ograniczenia przestrzenne i są wrażliwe na zmienne orientacje anteny klienckiej. Ponadto urządzenia te są bardzo mobilne, często szybko zmieniają położenie z pionowego na poziome, leżą płasko na biurku albo są nachylone pod kątem. Korzystanie z anten uproszczonych ze stałą polaryzacją może spowodować stratę siły sygnału i degradację przepustowości do urządzeń mobilnych. Anteny adaptacyjne Ruckus Wireless BeamFlex wykorzystują wiele elementów poziomo i pionowo spolaryzowanych, które mogą być indywidualnie wybrane, po to aby zoptymalizować moc sygnału otrzymanego przez klienta poprzez zmianę polaryzacji transmisji z AP i aby dopasować orientację do klienta.
Różnorodność polaryzacji nie tylko poprawia przepustowość do urządzeń klienckich na łączu. Opatentowana funkcja „Ruckus Wireless Polarization Diverse Maximal Ratio Combining” (PD-MRC) umożliwia bezprzewodowym punktom dostępowym AP Ruckus’a używać wiele różnorodnie spolaryzowanych anten do skutecznego odbioru transmisji z urządzeń klienckich, zwiększając SINR do poziomu 4dB.
Wydajność BeamFlex
Ruckus BeamFlex to sprawdzona technologia służąca do zapewnienia bardziej stabilnego sygnału z większym zasięgiem. Najnowsze niezależne badania przeprowadzone przez Uniwersytet Syracuse w USA wykazały, że choć Ruckus Wireless nie wygrał wszystkich testów (wygrał znakomitą większość), konsekwentnie okazał się zdecydowanie najbardziej rzetelnym „uczestnikiem” we wszystkich z nich. Przykładowe wynik testów znajdują się poniżej, a pełny raport można pobrać ze strony: http://dcc.syr.edu/PDF/CCENT_3-stream_eval.pdf
Ograniczanie zakłóceń dzięki BeamFlex
Wi-Fi wykorzystuje nielicencjonowane pasmo RF. Oznacza to, że wszelkie obce zakłócenia występujące w paśmie muszą być tolerowane. Nie jest możliwe kontrolowanie interferencji pochodzących z innych urządzeń prawnie dzielących tą samą częstotliwość radiową. Zakłócenia mogą pochodzić z urządzeń innych niż Wi-Fi, takich jak telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe czy systemy alarmów przeciwwłamaniowych. Zakłócenia mogą pochodzić również z sąsiednich punktów dostępowych i klientów Wi-Fi.
BeamFlex automatycznie odrzuca znaczną ilość interferencji, po prostu wąsko koncentrując antenę AP z dala od źródeł zakłóceń. W zasadzie BeamFlex z reguły automatycznie steruje sygnałami Wi-Fi na najlepszą drogę w celu utrzymania odpowiedniego poziomu wydajności w trudnych warunkach, chyba że źródło zakłóceń jest tak blisko ZoneFlex AP, że zagłusza wszystkie elementy jego anteny.
SmartCast QoS
Inżynieria ruchu Ruckus Wireless SmartCast zawiera granularny mechanizm zarządzania bufora na bazie oprogramowania. Zapewnia to kolejkowanie na poziomie wysokiego priorytetu dla 4 urządzeń klienckich i 4 dla niskiego priorytetu (w porównaniu do 802.11e który obejmuje od 4 do 8 kolejek dla całego AP). SmartCast jest aktualnie najlepszym zestawem 802.11e i jest specjalnie zoptymalizowany dla obrazu, głosu i danych.
SmartCast QoS oznacza, że klient (na przykład laptop) może jednocześnie otrzymywać klip wideo, przeglądać strony internetowe, i robić VoFi podczas gdy cały ruch jest automatycznie priorytetyzowany.
Bezprzewodowa „uczciwość”
Technika ta jest wprowadzona przez Ruckus Wireless, w celu zwiększenia wydajności dla klientów, którzy są podłączeni łączami o dużej szybkości i po to aby zmniejszyć wpływ wolniejszych klientów w stosunku do ogólnej przepustowości sieci.
W przedstawianym przykładzie: jeśli masz 2 klientów podłączonych w WLAN, klient-1/54 Mbps, a klient-2/6 Mbps, zwykły AP będzie spędzać więcej czasu na wysyłanie / odbieranie danych od klienta-2, ponieważ jest wolniejszy od klienta-1, więc jeśli klient-2 wysyła / odbiera dane to klient-1 czeka na swój czas i koniec końców w całym procesie klient-1 jest obsługiwany z małą prędkością.
Zdjęcie pokazuje, jak wolniejszy klient może spowolnić ogólną wydajność innych klientów z wyższą prędkością bez bezprzewodowej „uczciwości”.
ChannelFly
ChannelFly jest nową i unikalną technologią wyboru kanału opracowaną przez Ruckus Wireless. Zamiast używać tradycyjne metody wyboru kanału, takie jak skanowanie w tle lub interpretacji pasma, ChannelFly mierzy i rejestruje rzeczywistą dostępną pojemność na każdym kanale i wybiera kanał o najwyższej dostępnej przepustowości dla każdego radia AP. ChannelFly jest w stanie uwzględnić zarówno systemy Wi-Fi i jaki non-Wi-Fi, wykorzystujące przestrzeń bezprzewodową i jest w stanie bardzo szybko reagować na nagłe spadki aktualnej wydajności kanału.
SmartMesh
SmartMesh pozwala na bezprzewodową instalację punktów dostępowych ZoneFlex AP w sieci szkieletowej, w paśmie 5 GHz. To sprawia, że instalacja jest prosta w sytuacji, w której nie jest możliwe przeprowadzenie kabli do transmisji danych. Ułatwia instalację AP w tymczasowych miejscach. Umożliwia dodatkową wydajność w obszarze, gdzie jest przewidziane zwiększenie liczby użytkowników w przyszłości.
Ruckus Wireless SmartMesh dostarcza trzy kluczowe składniki, które wcześniej utrudniały korzystanie z bezprzewodowej siatki:
1. Wysoka wydajność dzięki połączeniu z technologią BeamFlex 802.11n.
2. Niezawodna łączność między węzłami siatki przy użyciu technik najlepszego wyboru ścieżki i unikania zakłóceń.
3. Bardzo proste wdrożenie dzięki automatyzacji punktów dostępowych i siatki.
Wysoka dostępność
Kontrolery ZoneDirector (ZD) są przede wszystkim urządzeniami półprzewodnikowymi, gdzie jedynymi ruchomymi elementami są wentylatory chłodzące. To sprawia, ze z natury są to urządzenia niezawodne. Jednakże w średniej wielkości wdrożeniach, gdzie usługi bezprzewodowe muszą być dostępne 24×7 zalecane jest wdrożenie architektury HA dla dodatkowej odporności systemu. Redundancja pozwala dwóm kontrolerom ZoneDirector pracować w trybie klastra 1 + 1, aktywnego lub pasywnego.
Redundancja zapewnia „wirtualny adres IP” dla dostępu administracyjnego i automatycznie synchronizuje konfigurację między parą HA jak również stan sesji klienta. W przypadku problemów z podstawowym urządzeniem, zapasowy ZoneDirector automatycznie przejmuje kontrolę nad siecią bezprzewodową. Para HA kontrolerów może być wdrażana w tym samym miejscu. Jednak dla poprawy odporności systemu bezprzewodowego zalecane jest zainstalowanie ZD w oddzielnych budynkach, pod warunkiem że występuje ścieżka danych do komunikacji w warstwie L2 lub L3 między nimi. Natomiast w przypadku, gdy jeden z AP ulegnie awarii to technologia BeamFlex jest w stanie zapewnić pokrycie sygnałem w tym obszarze z zastrzeżeniem, że mamy do czynienia z wystarczającą gęstością rozmieszczenia AP.
Monitorowanie wydajności
Funkcja ta zestawia kilka informacji statystycznych w formie łatwego do pokazania zestawu wykresów, wykorzystywanego do pomocy w rozwiązywaniu problemów z wydajnością bezprzewodową per punkt dostępowy AP. Wyświetlane informacje obejmują:
> Potencjalna przepustowość radia AP
> Rzeczywiste wykorzystanie TX i RX radia AP
> Stopień „zanieczyszczenia RF”
> Liczba klientów
> Inne statystki AP
Architektura ZoneFlex
Gdy Ruckus Wireless zaczął wprowadzać rozwiązanie ZoneFlex wiele lat temu, można było wtedy porównać różne architektury dostępne na rynku WLAN. Biorąc pod uwagę czego się nauczył, pozwoliło Ruckus Wireless opracował podstawy dla skalowalnej, elastycznej, efektywnej i niezawodnej architektury.
Jednym z kluczowych punktów branych pod uwagę w tym czasie było to, że większość dotychczasowych dostawców WLAN tuneluje cały ruch danych klienta poprzez ich kontroler WLAN. Chociaż może to przynosić jakieś konkretne korzyści, to nie mniej jednak wiąże się to z większymi kosztami, wymaganiami fizycznymi i większą złożonością kontrolera. Ponadto jeszcze ważniejszy jest fakt że kontroler starego typu staje się wtedy wąskim gardłem, podczas gdy liczba AP / klientów wzrasta oraz następuje ewolucja w stronę technologii 11n. To może spowodować niską wydajność i wymusić znaczne nakłady finansowe na modernizację sprzętu aby sprostać oczekiwaniom.
Tak jak na poniższym schemacie, w architekturze ZoneFlex tylko uwierzytelnianie klienta jest tunelowane do kontrolera. Cały ruch danych klienta jest przekazywany bezpośrednio do miejsca przeznaczenia w oparciu o domyślną bramę klienta. Stąd rozwiązanie ZoneFlex wymaga tylko 3 modeli kontrolerów skalowalnych do obsługi nawet do 1000 AP, które są stosunkowo niedrogie, prostsze w instalacji i proste w obsłudze. Ponadto, ponieważ są one małej wielkości (ZD3000 obsługuje do 500 AP a ma tylko 19″ szerokości i 1U wysokości) wymagają znacznie mniej energii, mniej chłodzenia i mniej miejsca w szafie niż kontrolery starych typów.

Comments are closed.

 • ramsdatalogocien

 • Rams Data SP Z O.O.

  Adres
  ul. Sęczkowa 27e
  03-986 Warszawa

  Telefon
  tel./faks +48 22 671 24 89
  tel. Kom +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl

 • Contact (English)

  Address
  Sęczkowa 27e street
  03-986 Warsaw, Poland

  Phone
  phone/fax: +48 22 671 24 89
  mobile: +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl