Dla tych, którzy cenią profesjonalizm

Przełączniki sieciowe i routery

PRZEŁĄCZNIKI LAN
Przełączniki HP serii 7500 to wszechstronne, modułowe przełączniki zaprojektowane z myślą o ewoluujących potrzebach zintegrowanych sieci usługowych. Przełączniki mogą być instalowane w rdzeniu korporacyjnej sieci LAN, w warstwie agregacji i na brzegu stosów, oferując łączność 40 GbE, ekonomiczne porty 10 GbE o szybkości połączeń przewodowych, duże zagęszczenie interfejsów PoE/PoE+, zaawansowane funkcje z modułami usługowymi i funkcje przystosowane do obsługi urządzeń własnych.
FUNKCJE
Wszechstronny przełącznik zapewnia inteligentne, realizowane w czasie rzeczywistym usługi dla sieci kampusowych – Seria przełączników HP 7500 obejmuje przełączniki modułowe zaprojektowane z myślą o ewoluujących wymaganiach w rdzeniach sieci korporacyjnych, w warstwie agregacji i na brzegu sieci. Seria ta oferuje łączność 40 GbE i ekonomiczne porty 10 GbE na potrzeby ważnych aplikacji i komunikacji z dużą szybkością. Szeroki asortyment interfejsów obejmuje łączność 40 GbE, ekonomiczną nieblokowaną łączność 10 GbE i porty PoE/PoE+ o dużym zagęszczeniu – do 460 portów PoE/PoE+ na potrzeby telefonów IP i kamer.
Skalowalna architektura zapewniająca bezpieczeństwo i wysoką wydajność sieci – Przełączniki HP serii 7500 oferują przełączanie z maksymalną szybkością 1152 Gb/s z płytą bazową 2,4 Tb/s, zapewniając dużą wydajność i możliwość rozbudowy w przyszłości. Urządzenie oferuje przepustowość 714 Mb/s dzięki podwójnym układom światłowodowym odpowiedzialnym za wszystkie funkcje przełączania i trasowania w modułach We/Wy, spełniając bieżące i przyszłe potrzeby korporacji w zakresie aplikacji wymagających dużej przepustowości. Architektura HP Intelligent Resilient Fabric (IRF) umożliwia wirtualizację nawet czterech obudów przełączników serii 7500 do postaci pojedynczego przełącznika światłowodowego, który zwiększa wydajność i odporność sieci, upraszczając wdrażanie i zarządzanie. Otwarta architektura aplikacji umożliwia obsługę w pełni zintegrowanych, bardzo wydajnych modułów dedykowanych aplikacjom, takich jak zunifikowany przewodowy moduł WLAN i moduł zapory 20 Gb/s, tworząc kompleksową infrastrukturę urządzeń własnych (BYOD) i zwiększając bezpieczeństwo.
Solidne zabezpieczenia i funkcje gwarantowania jakości (QoS) – Przełączniki serii HP 7500 są wyposażone w zestaw kompleksowych zabezpieczeń i funkcji kontroli jakości, pozwalając stworzyć zaufaną sieć spełniającą bezustannie ewoluujące wymagania zasad korporacyjnych i zgodności z przepisami. Elastyczne funkcje uwierzytelniania obejmują uwierzytelnianie 802.1X, MAC i Web oraz kontrolę punktów końcowych Endpoint Admission Defense, zwiększając bezpieczeństwo i usprawniając sterowany zasadami proces uwierzytelniania aplikacji. Zaawansowane funkcje ochrony przed rozproszonymi atakami typu „odmowa usługi” (DDoS), takie jak DHCP Snooping, IP Source Guard i ARP Protection, oraz elastyczne funkcje sterowania ruchem, takie jak routing oparty na zasadach, gwarantowanie jakości usług (QoS) i listy kontroli dostępu (ACL) pozwalają użytkownikom kompleksowo zarządzać priorytetami aplikacji. Przełączniki serii 7500 są wyposażone w potężny zestaw wielopoziomowych funkcji sterowania dostępem takich jak zmienny login zarządzania zabezpieczeniami, RADIUS, SSH, TACACS/TACACS+, pozwalających chronić i kontrolować dostęp do zarządzania zmianami.
Pojedynczy widok zarządzania siecią – Przełączniki serii HP 7500 mogą być z łatwością zarządzane z użyciem rozwiązania IMC, które zapewnia przejrzystość całej sieci, niezmienny komfort pracy dzięki wszechstronnym opcjom konfiguracji, zgodność z wymogami i funkcje zarządzania zasadami. Wbudowane zabezpieczenia i ujednolicone sieci przewodowe i bezprzewodowe.
Przełącznik HP SN8000B
PRZEŁĄCZNIKI SAN
Oferta przełączników HP StoreFabric SAN Director stanowi najbogatszą w branży infrastrukturę przełączającą pracującą w standardzie Fibre Channel, zapewniającą niezawodną, skalowalną i wydajną bazę dla pamięci masowych w chmurach prywatnych i środowisk o wysokim stopniu wirtualizacji. W modelu SN8000B wykorzystano sprawdzoną technologię przełączników DC SAN Director.
Składa się on z 8-gniazdowej obudowy 14U oraz 4-gniazdowej obudowy 9U. Przełącznik klasy Director zapewnia do 384 portów FC 16 Gb oraz do 32 łączy ICL (Inter Chassis Link) bazujących na standardzie QSFP, które odpowiadają 128 portom FC 16 Gb.
Ponadto zapewnia on nawet 8,2 Tb/s łącznej przepustowości oraz 512 Gb/s przepustowości na każde gniazdo. Przełącznik DC SAN Director jest przeznaczony dla tradycyjnych centrów przetwarzania danych.
Składa się on z 8-gniazdowej obudowy 14U oraz 4-gniazdowej obudowy 9U. Przełącznik klasy Director zapewnia do 512 portów FC 8 Gb o łącznej przepustowości 4,1 Tb/s oraz 256 Gb/s przepustowości na każde gniazdo.
Dzięki rdzeniowym serwerom typu blade klienci mogą w przyszłości przekształcić obudowy DC działające w środowisku produkcyjnym do wersji SN8000B Director bez przerywania pracy.
FUNKCJE
Najlepsza w branży wydajność – Przełączniki SAN Director SN8000B zapewniają największą w branży wydajność 16 Gb/s i przepustowość obudowy 8,2 Tb/s, spełniając wymogi aplikacji nowej generacji intensywnie wykorzystujących operacje we-wy oraz przepustowość dla pamięci masowej w chmurze prywatnej i wysoce zwirtualizowanych środowisk. Przełączniki DC SAN Director są najbardziej zaawansowanymi platformami przełączającymi (o przepustowości 8 Gb) w branży i oferują przepustowość dla obudowy wynoszącą do 4,1 Tb/s, spełniając wymagania tradycyjnych centrów przetwarzania danych. Wszystkie przełączniki SAN Director oferują funkcje lokalnego przełączania ruchu zapewniające przesyłanie danych w obrębie jednej grupy portów bez zużywania przepustowości, co maksymalizuje liczbę dostępnych portów.
Upraszcza skalowanie sieci – Umożliwia bardziej równomierne i wszechstronne łączenie obudów z małymi opóźnieniami, co ogranicza złożoność i koszty. Zmniejsza ilość kabli między przełącznikami o 75%, upraszczając system i zarządzanie nim. Zachowanie do 33% portów na serwery i pamięć masową, co maksymalizuje ogólną gęstość portów przy zmniejszeniu zajmowanego miejsca w szafie.
Optymalizuje ciągłość działania firmy i przywracanie systemu po awarii – Umożliwia stosowanie elastycznych, bardzo szybkich rozwiązań do replikacji za pośrednictwem łączy metro lub WAN z obsługą rozszerzeń Fibre Channel 10 Gb/s lub FCIP 10 GbE. Zmniejsza ryzyko nieautoryzowanego dostępu dzięki szyfrowaniu danych w locie z szybkością łącza przewodowego. Zmniejsza koszty przepustowości dzięki kompresji danych w locie z szybkością łącza przewodowego.
Upraszcza wdrażanie i ogranicza koszty – Przełączniki SAN Director Switch SN8000B przyspieszają wdrażanie i rozwiązywanie problemów dzięki wbudowanej funkcji diagnostyki portów i zaawansowanemu monitorowaniu. Upraszcza i centralizuje zarządzanie łącznością serwera i zasobów sieciowych za pośrednictwem oprogramowania HP SAN Network Advisor. Przełączniki SAN Director Switch SN8000B centralizują monitorowanie zasilania w całej sieci szkieletowej w celu wsparcia bardziej wydajnych operacji.
Router HP MSR50-60
ROUTERY
Seria routerów HP MSR50 należy do rodziny rozwiązań HP FlexBranch, stanowiących część architektury HP FlexNetwork. Te routery są przeznaczone dla dużych oddziałów, biur regionalnych i wdrożeń, które wymagają trasowania konwergentnego, przełączania, sieci bezprzewodowej, zabezpieczeń, połączeń głosowych i wirtualnych aplikacji o wysokiej wydajności.
Seria MSR50 zapewnia bogaty zestaw modułowych opcji interfejsów WAN, LAN i połączeń głosowych oraz wbudowane szyfrowanie sprzętowe i przetwarzanie głosowe. Z opcjonalnymi modułami Open Architecture Platform (OAP) może zapewnić VMware vSphere, wiodącą platformę wirtualizacyjną, która integruje aplikacje innych firm z routerem.
FUNKCJE
Gwarantowanie jakości usług (QoS) – Reguły ruchu: mogą pracować z prędkością określoną przez mechanizm CAR (Committed Access Rate) i prędkością łącza. Zarządzanie przeciążeniami: obsługuje FIFO, PQ, CQ, WFQ, CBQ i RTPQ. Weighted Random Early Detection (WRED)/Random Early Detection (RED) zapewnia funkcje unikania przeciążeń za pomocą algorytmów zarządzania kolejkami. Inne technologie QoS: obsługa kształtowania ruchu, FR QoS, oraz MP QoS/LFI.
Zarządzanie – Kontrola interfejsów służących do zarządzania: zapewnia dostęp na potrzeby zarządzania poprzez port modem i interfejs terminalu; zapewnia dostęp poprzez interfejs terminalu, telnet lub SSH. Interfejs wiersza poleceń z hierarchiczną strukturą, zgodny ze standardami branżowymi: skraca czas potrzebny na szkolenia i wydatki, zwiększa efektywność w instalacjach z produktami różnych dostawców. Bezpieczeństwo zarządzania: ogranicza dostęp do krytycznych poleceń konfiguracji; oferuje wiele poziomów ochrony hasłem; listy ACL umożliwiają dostęp poprzez telnet i SNMP; lokalna i zdalna obsługa narzędzia syslog umożliwia rejestrowanie wszelkich prób dostępu. SNMPv1, v2 i v3: pełna obsługa protokołu SNMP; pełna obsługa standardowych baz MIB (Management Information Base) oraz ich prywatnych rozszerzeń; SNMPv3 dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa dzięki szyfrowaniu. Zdalny monitoring (RMON): nadzoruje najważniejsze funkcje sieci za pomocą standardowego mechanizmu SNMP; obsługuje grupy zdarzeń, alarmów, historii oraz statystyk, a także prywatną grupę rozszerzeń alarmu
Opcje podłączania – Duża gęstość upakowania portów: zapewnia do 10 gniazd na moduły interfejsu i do 90 portów Fast Ethernet. Wiele interfejsów WAN/LAN: jako rezerwę można wykorzystać tradycyjne łącza z E3, T3, E1, T1, ADSL, ADSL2, ADSL2+, G.SHDSL, OC-3, POS, ATM oraz ISDN/AM; zapewnia wysoką gęstość łączy Ethernet dzięki interfejsom WAN Fast Ethernet/Gigabit Ethernet, LAN Fast Ethernet i PoE; zapewnia mobilny dostęp dzięki interfejsom IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi i 3G. Obsługa dostępu 3G: zapewnia bezprzewodowy dostęp 3G dla głównej lub dodatkowej łączności za pośrednictwem modułu 3G SIC z certyfikatem dla różnych sieci komórkowych; dostępne opcjonalne modemy nośne 3G USB. Idealne rozwiązania z zakresu telefonii IP: obsługa FXO, FXS, , i BRI o różnej gęstości;T1E1 administracja za pomocą przeglądarki internetowej, Smart Dial Routing, powiązania 1:1 FXS i FXO dla wszystkich portów, możliwość przełączenia się na protokół PSTN w przypadku problemów z protokołem IP, większa odporność lokalnego urządzenia MSR. Elastyczny wybór portów: kombinacja światłowodowych i miedzianych modułów interfejsu, 100/1000BASE-X z automatycznym wyborem szybkości, 10/100/1000BASE-T z utomatycznym wykrywaniem szybkości oraz automatycznym dupleksem i funkcją MDI/MDI-X
Wydajność – Wysoka wydajność w zakresie przekazywania: zapewnia przekazywanie z wydajnością nawet do 800/1280 Kp/s (dwa rodzaje mechanizmów); spełnia obecne i przyszłe wymagania korporacji w zakresie aplikacji intensywnie wykorzystujących zasoby sieciowe. Możliwość wydajnego szyfrowania: zawiera wbudowany sprzętowy akcelerator szyfrowania, poprawiający wydajność tego procesu. Elastyczna oferta obudów: możliwość wyboru routerów posiadających cztery lub sześć gniazd FIC, które spełniają potrzeby różnych oddziałów przedsiębiorstwa

Comments are closed.

 • ramsdatalogocien

 • Rams Data SP Z O.O.

  Adres
  ul. Sęczkowa 27e
  03-986 Warszawa

  Telefon
  tel./faks +48 22 671 24 89
  tel. Kom +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl

 • Contact (English)

  Address
  Sęczkowa 27e street
  03-986 Warsaw, Poland

  Phone
  phone/fax: +48 22 671 24 89
  mobile: +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl