Dla tych, którzy cenią profesjonalizm

Bezpieczeństwo aplikacji i danych

bezpieczeństwo aplikacji
W dziedzinie bezpieczeństwa informacji technologia odgrywa bardzo ważną rolę. Zwłaszcza gdy do prowadzenia biznesu jest wykorzystywany Internet. To ważne, aby podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia ochrony np. przed hakerami, którzy mogą wykraść ważne informacje lub przed złośliwym oprogramowaniem, które mogłoby spowodować katastrofalne w skutkach szkody dla firmy lub organizacji. W związku z tym dobrze jest wdrożyć takie zabezpieczenia, aby próby hakerów okazały się daremne i zmuszały ich do szukania łatwiejszych celów.
Bezpieczeństwo aplikacji i danych jest procesem złożonym. Polega na wykorzystaniu oprogramowania, sprzętu i metod postępowania, tak aby skutecznie chronić aplikacje i dane przed zagrożeniami zewnętrznymi. Staje się także poważnym wyzwaniem, gdyż aplikacje web’owe, bazy danych, pliki są coraz częściej dostępne poprzez Internet i w rezultacie stają się podatne na różnorakie zagrożenia.
Poniżej znajduje się kilka kluczowych obszarów, które specjaliści od bezpieczeństwa zalecają właścicielom przedsiębiorstw aby zwrócili jak największą uwagę w celu ochrony swoich systemów i informacji.
OCHRONA APLIKACJI WEB’OWYCH
Aplikacje internetowe są w ciągłym niebezpieczeństwie. Hakerzy, boty i zwykli oszuści atakują przez całą dobę. Próby kradzieży danych, zakłócania dostępu i popełnienia oszustwa mają miejsce niemal bez przerwy. Natomiast tradycyjne systemy ochrony jak firewalle sieciowe, IPS’y i inne produkty bezpieczeństwa sieci nie są wystarczającymi środkami aby skutecznie zwalczać lub zatrzymać zagrożenia, których celem są aplikacje WEB’owe. To oznacza, że firmy i organizacje pozostają narażone na kosztowne i szkodliwe naruszenia prawa oraz przestoje. Dedykowane do ochrony aplikacji WEB’owych firewall’e aplikacyjne (WAF) pozwalają na zapobieganie naruszeniom prawa i przestojom, zabezpieczając przed atakami internetowymi, atakami DDoS, wykradaniem danych, nielegalnemu przekierowywaniu na inne aplikacje WEB’owe i innego rodzaju cyber oszustwom.
OCHRONA BAZ DANYCH
Bazy danych są jednym z głównych elementów systemów IT w firmie lub organizacji. Przykładowe bazy danych to: Oracle Database, SQL Server, DB2, MySQL czy Postgresql. W nich mogą być przechowywane bardzo cenne i wrażliwe informacje, m.in.:
Dane o charakterze finansowym (np. salda kont bankowych, informacje płacowe, numery kart kredytowych).
Hasła dostępowe do systemów (często użytkownicy posiadają takie same hasła dostępowe do wielu systemów – zatem uzyskanie informacji o hasłach z jednej bazy danych może prowadzić do uzyskania dostępu do wielu innych systemów).
Informacje stanowiące o przewadze konkurencyjnej firmy (np. dane klientów czy dostawców).
Dane osobowe / dane medyczne.
Wszystkie inne dane o charakterze poufnym.
Odpowiednie zabezpieczenie baz danych może zminimalizować zagrożenia związane z nielegalnym dostępem do danych i ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, a tym samym może pozytywnie wpłynąć na spokojne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego wizerunek. Do ochrony baz danych wymagane są dedykowane systemy bezpieczeństwa zwane firewall’ami bazodanowymi (DBF). Są to zaawansowane narzędzia, stworzone do zabezpieczania baz danych ze względu na dogłębną analizę i znajomość tego elementu systemów IT.
OCHRONA SYSTEMÓW PLIKOWYCH
Ochrona plików jest elementem zaprojektowanym do zabezpieczania systemów plikowych. Jest realizowana przez dedykowane narzędzie zwane firewall’em plików (FFW). Firewall sprawdza wszelkie zdarzenia z udziałem plików i chroni je pod kątem obecności zagrożeń. Monitorowany jest cały proces komunikacji. Przechwytywana jest każda próba dostępu do pliku przez użytkownika lub aplikację. Uniemożliwiony jest proces zastępowania plików, kasowania, modyfikacji, itp…
ZAPOBIEGANIE WYCIEKOM DANYCH
Systemy DLP (Data Loss Prevention/Protection) pozwalają na zapobieganie wyciekom danych z przedsiębiorstw. Dzięki nim firmy i organizacje utrzymują wrażliwą informację wewnątrz swoich granic. DLP jest najlepszą ochroną przed wyciekami danych, których wystąpienie może narazić przedsiębiorstwo na konsekwencje prawne związane z regulacjami w zakresie ochrony danych, konsekwencje finansowe i wizerunkowe. Rozwiązania DLP zapobiegają wyciekowi informacji poza przedsiębiorstwo m. in. przez używane kanały komunikacji takie jak e-mail, komunikatory, protokoły wymiany plików, itp… Analizowana może być również zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi okresu przechowywania danych.
ZABEZPIECZENIE ANTYSPAMOWE I ANTYWIRUSOWE
Spam to elektroniczna wersja informacji – śmieci. Polega na wysyłaniu niechcianych wiadomości, często niechcianych reklam, do dużej liczby odbiorców. Spam jest poważnym problemem bezpieczeństwa, gdyż może być wykorzystywany w celu rozpowszechniania złośliwego oprogramowania typu: konie trojańskie, wirusy, robaki, spyware, phishing, itp… oraz popełnienia oszustwa. Według najnowszych statystyk, spam stanowi 72% wszystkich wiadomości e-mail. Zatem każde przedsiębiorstwo powinno mieć rozwiązanie /oprogramowanie antyspamowe na wyposażeniu, tak aby chronić swoje komputery. Dobre narzędzie antyspamowe skutecznie odfiltrowuje irytujące, niebezpieczne i fałszywe wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej programu pocztowego.
Natomiast dla zapewnienia szerokiej ochrony poczty e-mail oraz danych na komputerze, antyspam powinien działa w parze z antywirusem. Narzędzie antywirusowe skanuje pocztę, komputer lub przenośne urządzenia USB w celu wykrycia zagrożeń typu malware lub ataków, które mogłyby wyrządzić szkodę użytkownikowi, taką jak np. utrata ważnych danych.

Comments are closed.

 • ramsdatalogocien

 • Rams Data SP Z O.O.

  Adres
  ul. Sęczkowa 27e
  03-986 Warszawa

  Telefon
  tel./faks +48 22 671 24 89
  tel. Kom +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl

 • Contact (English)

  Address
  Sęczkowa 27e street
  03-986 Warsaw, Poland

  Phone
  phone/fax: +48 22 671 24 89
  mobile: +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl