Dla tych, którzy cenią profesjonalizm

Pcounter

Oprogramowanie Pcounter.
Oprogramowanie Pcounter powstało w na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia jako odpowiedź na rodzące się zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. Pcounter jest rozwiązaniem do służącym do monitorowania wydruku i kopii dokumentów, mającym na celu ewidencję kosztów związanych z generowaniem lub powielaniem fizycznych dokumentów i przypisywaniem ich do odpowiednich użytkowników, departamentów, studentów, a nawet do kont klientów zewnętrznych oraz projektów. Pcounter może być wykorzystywany przez wszystkie typy organizacji np: wszelkiego rodzaju biura, zakłady pracy, fabryki, uczelnie i szkoły, biblioteki, placówki handlowe, placówki finansowe, etc…
Pcounter jest tzw. oprogramowaniem sieciowym, które w przeciwieństwie do innych tego typu rozwiązań nie wymaga instalacji tzw. agentów oprogramowania czy też licencji klienckich na każdej stacji roboczej. Występują dwie wersje oprogramowania. Wersja „Pcounter for Windows” oraz wersja „Pcounter for NetWare”. Program jest instalowany na serwerze wydruku (spełniającym minimalne wymagania sprzętowe dla systemu Windows 2008 Server) w danej lokalizacji który może pełnić także rolę serwera bazo-danowego. Śledzi wydruki poprzez port Pcounter z każdej platformy (Windows, Mac, Unix, NetWare.) która ma prawo drukowania do kolejki Windows lub NetWare. Pcounter zarządza rejestracją wydruku, kolejką wydruku, odrzucaniem wydruku (przekroczenie limitu, niewłaściwy typ wydruku skierowany do niewłaściwej drukarki, itp.) dystrybucją wydruku (przekierowanie wydruku na drukarkę z odpowiednią wydajnością) oraz zwalnianiem wydruku z kolejki na serwerze wydruku. Kiedy Pcounter przetwarza wydruk to zapisywane są standardowe informacje takie jak nazwa użytkownika który drukuje, ilość stron, data, czas, itp…
Najważniejsze funkcje programu Pcounter:
Rejestr wszystkich zdarzeń drukowania – dla drukarek sieciowych i lokalnych hostowanych na wielu serwerach wydruku. Rejestr zawiera nazwę użytkownika, nazwę dokumentu, typ dokumentu (rozszerzenie pliku), rozmiar dokumentu w bajtach, ilość stron, rozmiar papieru, koszt wydruku, nazwę drukarki/kolejki, datę, czas, komputer klienta, kod klienta, podkod, dodatkowe funkcje wybrane podczas drukowania oraz stan konta. Rejestr jest zapisywany do centralnego serwera bazo-danowego.
Monitoruje wydruki wykonywane na drukarkach laserowych i urządzeniach wielofunkcyjnych wykorzystujących język PostScript oraz PCL producentów takich jak HP, Xerox, Lexmark, Canon, Ricoh, Konica-Minolta, Gestetner, Sharp, OKI, itd. Dotyczy to także standardów Ricoh RPCS, Canon BubbleJet, oraz atramentowych drukarek Epson (ESC/P, ESC/P2).. Pcounter obsługuje także drukowanie TIFF i wydruk na ploterach HPGL/2 oraz PostScript.
Obniża wolumen wydruku poprzez limity w drukowaniu oraz ograniczenia dostępności (np: do drukarek kolorowych) dla użytkowników. Użytkownicy mogą sprawdzać stan swojego konta poprzez przeglądarkę WWW lub aplikację Wbalance, której ikonka znajduje się na pasku systemowym Windows.
Autoryzowanie wydruku poprzez wprowadzenie kodu użytkownika / sprawy lub hasła w wyskakującym oknie dialogowym po zainicjowaniu usługi wydruku w aplikacji z której korzysta użytkownik. Jest to także forma zatwierdzania wydruku tak aby nie występowały sytuacje niechcianego i przypadkowego lub wielokrotnego wydruku.
Autoryzowanie dostępu do drukarki sieciowej lub urządzenia wielofunkcyjnego poprzez wprowadzenie kodu użytkownika na panelu urządzenia lub poprzez użycie karty zbliżeniowej z czytnikiem zintegrowanym z urządzeniem. W ten sposób użytkownik może zwolnić „na żądanie” oczekujący w kolejce wydruk z dowolnego urządzenia lub wykonać kopiowanie fizycznego dokumentu.
Przeliczanie kosztów wydruku w zależności od rozmiaru i rodzaju papieru, kosztów materiałów eksploatacyjnych, koloru wydruku, typu drukarki. Plotery rozliczane są na podstawie rozmiaru obrazu.
Drukowanie dokumentów oparte na regułach. Gwarancja odpowiedniego obciążenia urządzeń peryferyjnych, w zależności od rozmiaru pliku, ilości stron. Dokumenty przeznaczone do wydruku mogą być kasowane (Pcounter odrzuca niepoprawne typy wydruków takie jak PostScript na drukarkę PCL), wstrzymywane, przenoszone na koniec kolejki, lub do innej kolejki. Każdy serwer może posiadać domyślny szablon, który może być stosowany globalnie dla wszystkich kolejek na serwerze.
Generowanie raportów przedstawiających historie wydruków każdego z użytkowników, drukarek czy kont klientów. Raporty i historia mogą być zapisywane jako pliki HTML, CSV, lub tekst sformatowany i uruchamiane bezpośrednio w MS Excel lub przeglądarkach WWW, i później także wysłane pocztą elektroniczną.
Sieciowe rozsyłanie wiadomości według potrzeb i w dowolnej chwili. Informowanie użytkowników o ważnych zdarzeniach.
Kastomizacja systemu. Konfigurowanie i administrowanie może odbywać się z poziomu serwera lub z dowolnej stacji roboczej znajdującej się w sieci. Okno dialogowe Popup może występować w jednym z wymienionych języków: francuski, hiszpański, portugalski, włoski, niemiecki, fiński, holenderski, czeski, szwedzki, duński, polski i norweski.
Integruje się z usługą katalogową Windows Active Directory obsługiwanym przez standardowy internetowy protokół usług katalogowych LDAP.

Comments are closed.

 • ramsdatalogocien

 • Rams Data SP Z O.O.

  Adres
  ul. Sęczkowa 27e
  03-986 Warszawa

  Telefon
  tel./faks +48 22 671 24 89
  tel. Kom +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl

 • Contact (English)

  Address
  Sęczkowa 27e street
  03-986 Warsaw, Poland

  Phone
  phone/fax: +48 22 671 24 89
  mobile: +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl