Dla tych, którzy cenią profesjonalizm

Handel i usługi

handel
Liderzy branży detalicznej są pod większą presją niż kiedykolwiek. Działając w sytuacji ograniczonych budżetów skutkujących mniejszymi kosztami operacyjnymi muszą konsekwentnie dostarczać wysokiej jakości usługi oraz muszą podejmować strategiczne decyzje na rzecz wzrostu sprzedaży. Transformacja IT jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu wysokiej wydajności.
Transformacja IT zmusza także sieci handlowe i firmy usługowe do przekształcania swoich zdolności informatycznych ze względu na:
Gromadzenie i analizowanie danych klientów w celu zwiększenia zróżnicowania.
Zwiększenie zdolności firmy do reagowania na szybko zmieniającym się rynku poprzez zwiększenie elastyczności i szybkości.
Skuteczne działanie. Sieci handlowe muszą mieć jeden wspólny system działania w swoich sklepach (także poza granicami kraju) w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego wykorzystania zapasów oraz wspierania zoptymalizowanych procesów biznesowych.
Firmy handlowe i usługowe wyraźnie widzą znaczenie technologii, które są jednym z czynników umożliwiających przyspieszenie procesów sprzedaży i uzyskiwania oszczędności. Branża detaliczna musi stawiać czoła konkretnym wyzwaniom dotyczącym zarządzania IT, tj:
Przejrzystość i nadzór: firmy potrzebują większej przejrzystości pomiędzy systemami i potrzebują lepszego procesu monitorowania i integracji systemów, począwszy od producenta do konsumenta poprzez uzyskanie informacji o klientach i sprzedaży.
Dane klienta: przeciążenie informacji jest wyzwaniem dla branży detalicznej, ponieważ muszą zbierać i przetwarzać dane w taki sposób, aby przekształcić je w użyteczne informacje zorientowane na klienta.
Synchronizacja danych globalnych: łańcuch dostaw staje się coraz bardziej inteligentny dzięki wykorzystywaniu np. specjalnej częstotliwości radiowej lub kodowaniu produktów elektronicznych, itp… Korzyści obejmują umożliwienie korzystania z danych w czasie rzeczywistym poprzez monitorowanie poziomu zapasów i umożliwienie śledzenia całego procesu dostaw produktów.
W dzisiejszym krajobrazie sieci handlowych i usługowych, inteligentne wykorzystanie technologii stało się jednym z najpotężniejszych sposobów dostarczania lepszych usług dla klientów i pozwoliło dostosować się do zmieniającego się sposobu w jakim nabywane są produkty. Rola działu IT jest krytyczna i strategiczna w dostosowywaniu się do nowych trendów, przy zachowaniu kontroli nad kosztami oraz bezpiecznym udostępnianiu środowiska dla biznesu. Istotne jest, aby wszystkie zasoby w ekosystemie, czy to w sklepie czy na magazynie były monitorowane i zarządzane w sposób jednolity i bezproblemowy. Aktywne zarządzanie środowiskiem informatycznym, które jest często rozproszone geograficznie tworzy unikalne wyzwania:
Centralny przegląd zasobów informatycznych w czasie rzeczywistym.
Trudność do zapewnienia centralnego zarządzania IT.
Trudność do przekazywania w czasie rzeczywistym informacji lub raportów do sklepu.
Duża ilość biletów „otwartych” w serwisach „helpdesk”.
Wiele powtarzających się zadań jest prowadzonych ręcznie.
Natomiast, według ekspertów potrzeba modernizacji IT w branży handlowej, aby przygotować się na wyzwania dnia jutrzejszego, polega na:
Zapewnieniu 100% dostępności i ciągłości wszystkich zasobów oraz procesów informatycznych w całym ekosystemie: POS, urządzenia peryferyjne, tablety, kioski, itp…
Stworzeniu spójności konfiguracji systemów IT.
Aktywnym powiadamianiu w przypadku nieprawidłowego działania systemów.
Zapewnieniu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i atakami na urządzeniach bezpieczeństwa.
Monitorowaniu rozproszonych geograficznie sklepów i różnych domen.
Zapewnieniu odpowiedniego panela sterowania, który pozwalałby w łatwy sposób zdiagnozować problemy, zaktualizować systemy lub wygenerować raporty.
Świadomości, że przyszłe urządzenia lub systemy operacyjne będzie można łatwo dopasować do istniejącej struktury.
Branża detaliczna stoi przed wyzwaniami podobnymi do tych w innych branżach. Jedyną różnicą jest to, że klienci mogą łączyć się razem aby wywrzeć dużą presję na sprzedawców detalicznych w dzisiejszej nowoczesnej gospodarce. To wymaga pracy na minimalnym poziomie tolerancji błędu. W sytuacji szybko zmieniającego się społeczeństwa i szybkiego tempa zmian technologicznych, klienci chcą różnych, nowych i dostosowanych towarów – bez żadnych opóźnień.
Rams Data może pomóc w doborze technologii informatycznych w celu zwiększenia ogólnej wydajności firm usługowych i handlowych. Zaspokojenie potrzeby pozytywnego zarządzania IT wymaga poprawy procesów biznesowych oraz zastosowania innowacyjnych i usprawniających pracę rozwiązań:

Comments are closed.

 • ramsdatalogocien

 • Rams Data SP Z O.O.

  Adres
  ul. Sęczkowa 27e
  03-986 Warszawa

  Telefon
  tel./faks +48 22 671 24 89
  tel. Kom +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl

 • Contact (English)

  Address
  Sęczkowa 27e street
  03-986 Warsaw, Poland

  Phone
  phone/fax: +48 22 671 24 89
  mobile: +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl