Dla tych, którzy cenią profesjonalizm

Ascom

Potrzeba szybszej reakcji i lepszej komunikacji staje się coraz ważniejsza w wielu przedsiębiorstwach i organizacjach. Nie można pozwolić na to, żeby klienci, koledzy, pacjenci czy uszkodzony sprzęt czekali w nieskończoność na czyjeś działanie. Pracownik musi być w dużym stopniu osiągalny oraz sam gdy potrzebuje szybko skontaktować się z innymi musi mieć możliwość zrobienia tego bez zbędnych opóźnień. Natychmiastowe powiadomienie kluczowego personelu celem wywołania szybszej reakcji jest podstawą rozwiązania komunikacji bezprzewodowej ASCOM. Zostało ono zaprojektowane dla wymagającego środowiska pracy i może być dostosowane tak, aby zapewnić optymalną mobilność i efektywność procesów pracy. Klienci Ascom bardzo wiele zyskują dzięki podwyższonej wydajności, produktywności i bezpieczeństwie.
Ascom oferuje kompletne rozwiązanie będące owocem synergii doświadczenia, usług i bezprzewodowych urządzeń. Korzystający z nich ludzie na całym świecie mogą swobodnie decydować: gdzie, kiedy i jak wypełniają swoje zadania. Poza podniesieniem poziomu satysfakcji załogi, można także zauważyć pozytywną reakcję klientów przedsiębiorstwa, gdy po raz pierwszy szybko otrzymają to, czego chcą. Krótko i zwięźle – bezprzewodowe systemy Ascom dostarczają odpowiednie wiadomości do odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie.
Nigdy więcej zmartwień dla pracowników w pracy
Ascom może pomóc pracownikom czuć się bezpiecznie w pracy, oferując rozwiązania zapewniające łatwiejszą komunikację pomiędzy pracownikami w sytuacjach krytycznych i zagrażających bezpieczeństwu. Wykorzystywanie informacji o lokalizacji osoby, która jest automatycznie wysyłana do zespołu ratowniczego umożliwia zespołom reagowania szybciej koordynować swoje działania i unikania niebezpiecznych sytuacji. Bezpieczeństwo pracowników jest wielkim problemem w szpitalach, a szczególnie w działach psychiatrycznych. Rozwiązania Ascom można stosować do spełniania rządowych wymogów i regulacji bezpieczeństwa oraz w celu zmniejszania rotacji pracowników.
Dyskretna komunikacja w sytuacjach zagrożenia
Rozwiązanie Ascom może być stosowane do zapewnienia osobistego bezpieczeństwa pomagając szybko uzyskać informacje o alarmie i miejscu zdarzenia. Pomaga także w koordynowaniu działań ratowniczych poprzez funkcję push-to-talk (PTT) w słuchawce. Na przykład; pielęgniarka inicjuje alarm, który wraz z lokalizacją jest wysyłany bezpośrednio do pracowników ochrony na służbie. Zespół reakcji może połączyć się i słuchać zagrożonej osoby w celu skoordynowania odpowiednich działań. Opierając się na procesach i procedurach obowiązujących w placówce, Ascom umożliwia dostosowanie rozwiązania, które najlepiej nadaje się do redukcji ryzyka pracowników w różnych branżach.
Aparaty bezprzewodowe odgrywają kluczową rolę
Telefony Ascom są solidnie zaprojektowane i stworzone dla wymagających środowisk pracy. Oferują inteligentne funkcje, w tym ręczne i automatyczne opcje alarmowe. Rozwiązania Ascom można również dostosować w oparciu o wydziały, dyżury, zakłady opieki lub zespoły robocze.
Otrzymywanie alarmów technicznych zanim stanie się jakakolwiek krzywda
Rozwiązania Ascom służące do generowania alarmów technicznych, zapewniają system zgłoszeń awarii, tak aby można było podjąć działania zapobiegawcze – w celu uniknięcia potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem lub urządzeniami. Rozwiązania Ascom można zintegrować z instalacjami technicznymi, takimi jak systemy zarządzania budynkiem (BMS), np HVAC, windami i alarmami drzwiowymi. Informacje na temat problemów technicznych, są automatycznie dystrybuowane bezprzewodowo do dedykowanych jednostek. Na podstawie otrzymanego komunikatu alarmowego za pomocą urządzeń mobilnych, pracownicy są w stanie dobrze się przygotować i natychmiast rozpocząć odpowiednie działania.
Unikanie awarii technicznych
Otrzymując informację o nieprawidłowościach lub problemach technicznych zanim one wystąpią, można szybciej osiągnąć czas reakcji i w ten sposób zapewnić ciągłość pracy dla krytycznych procesów. W razie wczesnego wykrycia potencjalnego problemu, można również skorzystać z okazji do wykonania prewencyjnej konserwacji urządzenia/ń. Kompleksowe podejście i wiedza ekspercka w zakresie identyfikacji potencjalnych problemów i alarmowania wraz z solidnym portfolio urządzeń mobilnych Ascom, można zaprojektować zaawansowane rozwiązania do obsługi alarmów technicznych.
System alarmowy Ascom obsługuje:
 • alarmy budynkowe,
 • alarmy pożarowe,
 • alarmy urządzeń,
 • alarmy temperatury i więcej.
Informacje alarmowe w Twoim telefonie
Ascom pomaga uniknąć sytuacji krytycznych spowodowanych problemami technicznymi. Rozwiązania do alarmów technicznych Ascom są integrowane z różnymi systemami. Po wygenerowaniu alarmu, informacja o zdarzeniu jest przetwarzana a następnie dystrybuowana do wcześniej zdefiniowanych zespołów technicznych lub poszczególnych techników. Inżynier, będący często w ruchu, odbiera alarm bezpośrednio na swój aparat bezprzewodowy. Wyświetlona jest informacja o alarmie, a inżynier może sprawdzić status alarmu z dowolnego miejsca w szpitalu oraz skontaktować się z kolegami za pomocą wiadomości tekstowych lub połączenia głosowego, w razie gdy jest to konieczne.

Służba zdrowia

Dystrybucja krytycznych alarmów
Szpital 1Rozwiązania komunikacyjne Ascom mają krytyczne znaczenie i mogą pomóc pracować mądrzej w szpitalu. Ascom integruje swojeSzpital 2 rozwiązania z istniejącymi systemami – HIS, LIS, RIS i systemami przywoławczymi. Wysyłanie alarmów krytycznych odbywa się bezpośrednio do telefonów bezprzewodowych i wyświetlaczy. Rozwiązania dostosowane są do potrzeb i procesów każdego szpitala. Jako przykład; można otrzymywać bezpośrednio do urządzenia mobilnego alarmy krytyczne lub uzyskać informację z działu Laboratorium, wtedy gdy wyniki badań są gotowe. Można również uzyskać raporty w konkretnych czasach reakcji, które pomogą poprawić niektóre procesy. Rozwiązania Ascom pozwalają na lepsze planowanie i ustanawianie priorytetów czego skutkiem jest stworzenie bardziej efektywnego środowiska pracy.
Minimalizacja „zmęczenia” alarmami
Szpital 3Codzienna praca wydaje się czasami zbyt nerwowa, a lekarzowi czy pielęgniarce często brakuje czasu dla swoich pacjentów? Rozwiązania Ascom zapewniają bezpośredni łańcuch komunikacji od pacjenta do pielęgniarki/lekarza lub zapewniają komunikację pomiędzy istniejącymi systemami z urządzeniem mobilnym Ascom. Oznacza to, że informacje kierowane do konkretnej osoby mogą dotrzeć tylko do tej osoby (pielęgniarki/lekarza) i nikogo innego. To oznacza drastyczne zmniejszenie się hałasu związanego z alarmami a co za tym idzie także poziomu stresu „białego” personelu.
Alarmy krytyczne w sytuacjach awaryjnych
Szpital 4Rozwiązania Ascom wykorzystywane w krytycznych alarmach pozwalają, w razie niebezpieczeństwa, szybko zebrać odpowiednie zasoby kadrowe w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Na przykład; zatrzymanie akcji serca, uraz, itp. Ascom upraszcza koordynację działań, szczególnie dla osób kierujących personelem pielęgniarskim. Naciskając przycisk lub wykonanie szybkiego telefonu, powoduje, że alarm krytyczny jest automatycznie dystrybuowany do wcześniej zdefiniowanej grupy pracowników o różnych funkcjach, tak aby mogli się szybko przygotować i stawić w określone miejsce w razie potrzeby. To sprawia, że ​​możliwe jest natychmiastowe rozpoczęcie leczenia pacjentów, zmniejszenie czasu reakcji, skutkiem czego jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta.
Zawsze na wezwanie
Szpital 5Automatyczne działania mają podstawowe znaczenie dla szybkich zabiegów i zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta. Personel wyzwala alarm przez naciśnięcie dedykowanych przycisków lub wybieranie zaprogramowanych numerów telefonów inicjując serię predefiniowanych działań. Po odebraniu alarmu te predefiniowane działania rozpoczynają łańcuch zdarzeń. Informacje i działania, takie jak lokalizacja, pilność, itp, są następnie rozprowadzane do predefiniowanych zespołów osobowych poprzez telefony bezprzewodowe. Każdy członek zespołu musi potwierdzić swoją dostępność, a jeśli ktoś odrzuca wezwanie, automatycznie następuje eskalacja do innych pracowników. Po prostu, zawsze znajdzie się ktoś kto zaakceptuje wezwanie.
Ascom integruje się nie tylko z alarmami wymagających reakcji personelu, ale także z innymi systemami, które mogą mieć wpływ na ciągłość pracy w sytuacjach krytycznych, takich jak windy. Na przykład, poprzez naciśnięcie przycisku na słuchawce można dzwonić zarówno do personelu jak i windy, tak, że zatrzymuje się ona automatycznie na odpowiednim piętrze – eliminując cenny czas oczekiwania.

Opieka społeczna

Bezpieczne i efektywne domy opieki
Opieka społeczna 1Ascom dostarcza wszystko, od prostych do złożonych systemów przywoławczych stosowanych przez pielęgniarki. Łączy rezydentów z opiekunamiOpieka społeczna 2 osób starszych dzięki czemu rezydenci mogą łatwo zwrócić się o pomoc. Rozwiązania Ascom są proste w użyciu; rezydent domu opieki może dyskretnie zadzwonić a pracownik wie, gdzie dzwoniący obecnie się znajduje i może natychmiast pomóc. Dzięki tym funkcjom można zminimalizować ilość codziennych kroków wykonywanych przez pracowników i pracować bardziej efektywnie. Rozwiązanie konfigurowane jest zgodnie z obowiązującymi procesami, tak aby zapewniało płynność pracy. W zamian pracownik otrzymuje więcej czasu na opiekę nad swoimi rezydentami.
Prawie jak w domu
Opieka społeczna 3Dla Ascom’u ważne jest, aby stworzyć wrażenie non-instytucjonalności dla rezydentów domów opieki. Rezydenci muszą czuć się komfortowo i bezpiecznie – powinni mieć świadomość uzyskania pomocy od pracowników bez względu na to, gdzie się znajdują. Dyskretne dźwięki wydawane przez urządzenia Ascom poprawiają środowisko pracy, a mieszkańcy są wolni od poczucia instytucjonalności domu opieki.
Przemysł
Przemysł 1Przedsiębiorstwa przemysłowe muszą szybko reagować na nieprzewidziane zmiany w preferencjach klientów i inne tego typu niespodzianki. Awarie maszyn, nadwyżki produkcyjne oraz opóźnione dostawy materiałowe powinny być całkowicie unikane lub zmniejszone do minimalnego poziomu.
Rozwiązania stosowane przez Ascom w branży produkcyjnej i przetwórstwie zapobiegają wypadkom, które powodują straty w produkcji, przestoje i problemy związane z niedoborem produktów. Wydajność pracy w procesie produkcji ma duży związek z przepływami materialnymi w nieprzerwalnym łańcuchu dostaw. Sprawność dostaw w dużej mierze zależy od skutecznego systemu wymiany informacji i komunikacji. Ponadto, jeśli właściwe informacje we właściwym czasie są osiągane przez odpowiednią osobę, to zwiększa to mobilność oraz poprawia elastyczność i swobodę w organizacji.
Przemysł 2Poprzez potężny system komunikacji bezprzewodowej, udostępnianie aplikacji korporacyjnych zdalnie, a także za pomocą rozwiązań Ascom do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, procesy przemysłowe stają się łatwiejsze do kontroli przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa pracowników. Ascom oferuje również specjalistyczne produkty i aplikacje, które zapewniają lepszą ochronę personelu i szybkie reagowanie na alarmy techniczne i operacyjne.
Dostawa materiałów
Przemysł 3Gwałtowne obniżenie poziomu zapasów przy jednoczesnym zachowaniu rzetelności dostaw i zmniejszeniu liczby przestojów w związku z brakiem materiałów może się wydawać sprzeczne. Jest to jednak stale obecne wyzwanie dla dzisiejszych firm produkcyjnych. Koszty utrzymywania zapasów muszą być sprowadzone do minimum. Jednak przestoje z powodu braku materiałów są nie do przyjęcia. Dzięki rozwiązaniu komunikacji bezprzewodowej Ascom można uzyskać szybszą reakcję na zakłócenia w dostawach materiałów poprzez wczesne ostrzeżenia o niskim poziomie zapasów i opóźnionych dostawach oraz uzyskać automatyczne powiadamianie w momencie gdy opóźnione materiały są już zarejestrowane na konkretny dzień przyjazdu. Osoby odpowiedzialne otrzymują alarmy i powiadomienia bezpośrednio do kieszeni z systemów komputerowych, współpracowników i od dostawców. Mogą pobrać lub automatycznie uzyskiwać informacje o poziomie zapasów, czasach dostaw lub innych kluczowych sprawach. Gdziekolwiek i kiedykolwiek.
Przemysł 4Zaburzenia produkcyjne są kosztowne dla każdego producenta. Kilka sekund może mieć istotne znaczenie, jeśli chodzi o problemy materialne i procesowe. Uszkodzenia/awarie produktu oraz późniejsze koszty złomu można uniknąć dzięki szybszej reakcji i dokonaniu odpowiedniej korekty w trakcie obserwacji zachowania się procesu produkcyjnego względem ustawionych parametrów. Za pomocą bezprzewodowego rozwiązania do monitorowania procesu, podejrzane odchylenia od normy są natychmiast wysyłane do operatorów w postaci wiadomości tekstowych gdziekolwiek się znajdują. To oczywiście oznacza, że operatorzy mogą szybciej reagować na ewentualne problemy a pracownicy na zmianie mogą działać niezależnie. Alarmy procesowe nie muszą już trafiać do punktu kontrolnego, tylko mogą być ponownie wysyłane do pracownika. Komunikaty przychodzą bezpośrednio do ludzi, dedykowanych do obsługi zdarzenia. Nikt nie musi siedzieć cały dzień i całą noc w pomieszczeniu patrząc na ekrany panelu sterowania. Pracownicy mogą się udać do innych zadań, pozostając nadal osiągalnymi w przypadku, gdy trzeba zareagować.
Przemysł 5W każdym procesie produkcyjnym dostępność sprzętu ma wielkie znaczenie. Drogie maszyny muszą być sprawne i wykorzystywane w jak największym stopniu. Każdy nieplanowany przestój jest kosztowny. Może prowadzić do opóźnień w dostawach, a w najgorszym przypadku może zatrzymać nawet całą fabrykę. Skala strat, mówi się, zależy od czasu reakcji pomiędzy wystąpieniem zdarzenia a zbyt długim podjęciem działania. W ewentualnym procesie naprawczym wykorzystywane są rozwiązania Ascom, w sensie takim że właściwa osoba dostaje odpowiednią wiadomość natychmiast po wystąpieniu awarii. Nie traci się czasu przez co zdolność produkcyjna zapewniona jest na najwyższym możliwym poziomie. Dzięki temu, także organizacja pracy jest bardziej sprawna. Można szybciej dostosowywać harmonogramy oraz unikać strat produkcyjnych w bardziej efektywny sposób. System rejestruje zdarzenia i podjęte działania, co przyczynia się do stałej poprawy procesów i procedur oraz do wyeliminowania błędów systematycznych.
Handel
Handel 1Sklepy i sprzedawcy są dziś – niestety, bardziej niż kiedykolwiek – narażeni na szereg zagrożeń bezpieczeństwa w ich codziennej pracy. Tendencja ta sprawia, że wiele sytuacji w pracy na terenie dużych obiektów handlowych jest niebezpiecznych, co ujawnia oczywistą potrzebę zapewnienia niezawodnej ochrony.
Handel 2Rozwiązania bezpieczeństwa Ascom dla sklepów i centrów handlowych sprawiają, że pracownicy mogą wykonywać codzienne zadania bezpiecznie i skutecznie. W przypadku alarmu, na przykład, gdy wykryto kradzież, odpowiednia informacja bardzo szybko dociera do pracownika ochrony, a czas reakcji na podjęcie odpowiednich działań jest ograniczony do minimum.
Handel 3Zadowolenie klienta jest siłą napędową udanego procesu sprzedaży, a wiele grup z branży detalicznej używa rozwiązania Ascom jako części ich strategii dotyczącej usług. Myśl stojąca za tym pomysłem, to możliwość zapewnienia szybkiej, bezpiecznej i skutecznej komunikacji oraz zapewnienia szybszej reakcji na potrzeby klienta. Adaptacja prawdziwie mobilnej platformy również znacznie zwiększa wydajność sklepu i umożliwia pracownikom lepsze wywiązywanie się z codziennych obowiązków.

Comments are closed.

 • ramsdatalogocien

 • Rams Data SP Z O.O.

  Adres
  ul. Sęczkowa 27e
  03-986 Warszawa

  Telefon
  tel./faks +48 22 671 24 89
  tel. Kom +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl

 • Contact (English)

  Address
  Sęczkowa 27e street
  03-986 Warsaw, Poland

  Phone
  phone/fax: +48 22 671 24 89
  mobile: +48 607 87 17 66

  E-mail
  kontakt@ramsdata.com.pl